วันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร

คณะกรรมการบริหาร, คณะแพทย์, พยาบาล พนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร และVIP ร่วมอวยพร และตัดเค้กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน ของ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร พร้อมมอบของที่ระลึกและเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานจำนวน 222 ชุด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566