สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล โครงการ “พลศึกษาคัพ” ครั้งที่ 1

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) มอบน้ำดื่มจำนวน 480 ขวด เพื่อสนับสนุนจัดการแข่งขันฟุตบอล โครงการ “พลศึกษาคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-30 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการสนับสนุนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์” มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง โดยมีนายภิญโญู สำนวน ผอ.สำนักงานกีฬา (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวสุชาดา อำพรรณขาว อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี (คนที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566