ฝึกซ้อมการป้องกันเหตุคุกคาม

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ร่วมถึงเหตุคุกคามทางร่างกาย จึงได้มีนโยบายในการรับมือพร้อมจัดให้มีการซ้อมเหตุการณ์จำลอง เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงความพร้อมในการระงับเหตุ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ และประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุคุกคามอย่างทันท่วงที โดยมีคณะผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานร่วมในการซ้อม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567


Recent Posts
โครงการอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ” โครงการอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ”
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหาชาติ ประจำปี 2567 ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหาชาติ ประจำปี 2567
การฝึกซ้อม Code Pink และการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาด (Influx) การฝึกซ้อม Code Pink และการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาด (Influx)
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562
ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES & Portable X-ray จาก บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สหรัฐอเมริกา ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES & Portable X-ray จาก บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สหรัฐอเมริกา
สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566  โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AACI เตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AACI
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 6 มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน พิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 6 มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566 สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10