ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ขวามือ) มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี ในการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ของมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน โดยมี คุณสถาพร ลิ้มมณีวิจิตร เหรัญญิกมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน (ซ้ายมือ) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565