อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS)

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ และดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอบรมและร่วมถ่ายภาพกับ นายแพทย์ วิสิษฐ์ วิจิตรโกสุม ประธานโครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง โรงพยาบาลอุดรธานี และคณะวิทยากร เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรการอบรมการกู้พื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดอบรมแก่แพทย์ และทีมสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร เพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 11,12,18 และ 19 มิถุนายน 2565