รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ปีที่ 9

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร/รองประธานกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด (ชุดชมพู) รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ปีที่ 9 จากกระทรวงแรงงาน โดยมีท่านวาสนา ฤทธาภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนมอบ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565