สนับสนุนโครงการ “สังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการ จังหวัดอุดรธานี”

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) มอบนาฬิกาจำนวน 10 เรือน เพื่อสนับสนุนโครงการ “สังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการ จังหวัดอุดรธานี” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566