ทำบุญครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี และเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ รับบิณฑบาตแสดงธรรมเทศนา และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาส ครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกอุดร ปีที่ 26 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลเอกอุดร โดยคณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันดังกล่าว