พิธีเปิดอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และร่วมงาน “ร้อยเรียง เปลี่ยนผ่าน สู่ความยั่งยืน 1 ศตวรรษ ราชภัฏอุดรธานี” พิธีมหาพุทธาภิเษกเททองหล่อองค์พระพุทธศตวรรษราชภัฏอุดรธานีและวางศิลาฤกษ์ศาลาประดิษฐานพระพุทธศตวรรษราชภัฏอุดรธานี พิธีเปิดอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลสามพร้าว ก้าวสู่ศตวรรษที่สอง ก้าวย่าง อย่างมั่นคง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี