สนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนพิการ

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ (ชุดสีแดง) และดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีส้ม) สนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนพิการ และมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนพิการให้กับผู้จัดการ/หัวหน้าแผนก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567