พญ.กรรณิกา ไชยสิทธิ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตร กุมารแพทย์ทั่วไป จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ

  • วันออกตรวจ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. ( บางวัน )
  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 17.00 - 08.00 น. ( บางวัน )