โครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (สูทสีขาว) และคณะ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมเยี่ยมการออกหน่วยโครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทีมแพทย์ พยาบาล พนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร โครงการดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร ในวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


Recent Posts
ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES & Portable X-ray จาก บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สหรัฐอเมริกา ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES & Portable X-ray จาก บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สหรัฐอเมริกา
มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม
วันคล้ายวันเกิดท่านรองประธานกรรมการการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร วันคล้ายวันเกิดท่านรองประธานกรรมการการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
รางวัลเหรียญเงิน ในการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 รางวัลเหรียญเงิน ในการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50
รับมอบส้มมงคล รับมอบส้มมงคล
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567 สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567
อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565 อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565
อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562 อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562