โครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (สูทสีขาว) และคณะ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมเยี่ยมการออกหน่วยโครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทีมแพทย์ พยาบาล พนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร โครงการดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร ในวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


Recent Posts
กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
บันทึกเทปถวายพระพร บันทึกเทปถวายพระพร
บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเอกอุดร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเอกอุดร
มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2563 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2563
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกพระบรมรูป พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกพระบรมรูป
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น