ตรวจรับชุดเครื่องส่องกล่องทางเดินอาหาร Olympus

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ และ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร เล็งเห็นถึงความสำคัญ และการก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อดูแลผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดซื้อชุดเครื่องส่องกล้องทางเดินอาหาร พร้อมจอแสดงภาพและชุดโปรแกรม, เครื่องกำเนิดแสงและควบคุมสัญญาณภาพ รุ่น cv-1500, กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ รุ่น CF-EZ1500DL, กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น รุ่น CF-EZ1500 พร้อมให้เกียรติถ่ายภาพและร่วมตรวจรับกับคณะ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566