งานวันเกิดแพทย์ พนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนกลาง) ให้เกียรติกล่าวอวยพร ร่วมถ่ายภาพ และมอบของขวัญวันเกิดให้กับ พญ.วสี ทัตติยกุล ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (แถวหน้าคนที่ 6 จากขวา), ทพญ.กรปภา ตระกูลโกศล (แถวหน้าคนที่ 4 จากขวา), ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และแสดงความยินดีกับบุคคลที่ทำรายได้สูงสุดประจำเดือน ได้แก่
- ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ 1 ท่าน รายได้ลำดับที่ 1 124,500 บาท/เดือน
- พยาบาลวิชาชีพประจำแผนกผู้ป่วยใน 1 ท่าน รายได้ลำดับที่ 1 81,100 บาท/เดือน
- พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 1 ท่าน รายได้ลำดับที่ 1 52,040 บาท/เดือน
- พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Nurse Aid) 1 ท่าน รายได้ลำดับที่ 1 50,160 บาท/เดือน
- พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนการแพทย์ (X-ray) 1 ท่าน รายได้ลำดับที่ 1 49,575 บาท/เดือน