แสดงความยินดี

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร และครอบครัว มอบเงินสดส่วนตัวจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อแสดงความยินดีกับคุณเงียบจิ้ง แซ่ฉั่ว (คนที่ 6 จากขวา) ที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี อายุครบ 101 ปี โดยมี นายกองตรีบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ นายกสมาคมสกุลไชยจังหวัดอุดรธานี (คนที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565