งานพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์โพธาตรานุสรณ์ วัดโพธิ์วราราม

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีฟ้า) ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์โพธาตรานุสรณ์และเป็นเจ้าภาพตอกไม้มงคล ณ วัดโพธิวราราม อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, ท่านนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส