โครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ให้คำปรึกษา ร่างคำฟ้อง และรับฟ้องคดีแรงงานให้แก่คู่ความและประชาชน โดย นายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก โดยนายวิเศษ ทองใบ นิติกรชำนาญการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยข้าราชการศาลแรงงานภาค 4 ออกให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง และให้คำปรึกษาคดีแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Recent Posts
ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี” ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี”
ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการรักษ์ศาลสีขาว ศาลแรงงานภาค 4 รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการรักษ์ศาลสีขาว ศาลแรงงานภาค 4 รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
มอบรถยนต์ Mitsubishi Pajaro 4WD Automatic 1 คัน และรถ Ambulance Toyota Commuter จำนวน 1 คัน มอบรถยนต์ Mitsubishi Pajaro 4WD Automatic 1 คัน และรถ Ambulance Toyota Commuter จำนวน 1 คัน
ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร
ร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูสุภกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดลำดวน ร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูสุภกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดลำดวน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ GHA®️ COVID-19 certification for Medical Travel Program อบรมเชิงปฏิบัติการ GHA®️ COVID-19 certification for Medical Travel Program
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา
สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2561 สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2561