โครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ให้คำปรึกษา ร่างคำฟ้อง และรับฟ้องคดีแรงงานให้แก่คู่ความและประชาชน โดย นายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก โดยนายวิเศษ ทองใบ นิติกรชำนาญการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยข้าราชการศาลแรงงานภาค 4 ออกให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง และให้คำปรึกษาคดีแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Recent Posts
สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี” ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี”
ถวายโซฟา 30 ชุด พร้อมเครื่องบริวารให้แก่วัดโพธิวราราม ถวายโซฟา 30 ชุด พร้อมเครื่องบริวารให้แก่วัดโพธิวราราม
อบรมเชิงปฎิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดNeonatal Cardiopulmonary Resuscitation (NCPR) อบรมเชิงปฎิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดNeonatal Cardiopulmonary Resuscitation (NCPR)
อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565 อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565
แสดงความยินดี รับโล่รางวัล แสดงความยินดี รับโล่รางวัล "สตรีนักบริหารดีเด่น" สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น
มอบเงินสนับสนุนการจัดโรงทาน มอบเงินสนับสนุนการจัดโรงทาน
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award) โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award)
ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร