สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนกลาง) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และชมรมวินาศภัยจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ โดยมีคุณยศนีย์ ภูธนนท์ ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดอุดรธานี (ซ้ายมือ) และคุณดุสิต เจริญรัตน์ ที่ปรึกษาฝ่ายภูมิภาคสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ขวามือ) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566


Recent Posts
มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง
มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 7 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567 สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 7 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567
งานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา งานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แสดงความยินดีในโอกาสรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แสดงความยินดีในโอกาสรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
มอบอาหาร ผ้าห่มและนาฬิกาให้เยาวชนที่บ้านอุดรธานี มอบอาหาร ผ้าห่มและนาฬิกาให้เยาวชนที่บ้านอุดรธานี
สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
รับโล่รางวัล รับโล่รางวัล "สตรีนักบริหารดีเด่น" สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น