บูชาส้มมงคลงานวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ (งานปึงเถ่ากงแซ)

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดรและคณะ บูชาส้มมงคล ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ โดยมีประธานจัดงานฯ เป็นผู้มอบส้มมงคล ณ ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 งานปึงเถ่ากงแซ โต๊ะจีน 540 โต๊ะ ยิ่งใหญ่อลังการทุกปี พลังความศรัทธาของลูกหลานที่มีต่อปึงเถ่ากงม่า ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี