สนับสนุนสินค้าผู้พิการ

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (คนที่ 5 จากขวา) สนับสนุนสินค้าผู้พิการ โดยมีคณะจากสมาคมคนพิการ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565