ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด/ผู้อำนวยการ รพ.เอกอุดร (คนที่ 5 จากซ้าย), ท่านวิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ (คนที่ 6 จากซ้าย), นพ.พินิจ เวชพานิชย์ (คนที่ 3 จากซ้าย), ท่านวิเชียร ชมดง (คนที่ 7 จากซ้าย), พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 2 จากซ้าย), และพญ.บุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 1 จากซ้าย) คณะกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด เปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566