มอบเงินสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี”

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (สูทสีขาว) มอบเงินสนับสนุนและของที่ระลึกให้กับสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566