แผนกผู้ป่วยหนัก

ให้บริการรักษาผู้ป่วยหนักและรวมถึงการดูแลหลังผ่าตัด เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการ 24 เตียง แบ่งเป็นห้องแยก 6 เตียง ห้อง negative pressure 1 เตียง ห้อง ICU รวม 17 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพียบพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ทันสมัยอย่างครบครัน อาทิ เครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุมหยดน้ำเกลือ เครื่องกระตุ้นหัวใจ ไฟฟ้าแบบ digital มีจอ Monitor Bed side

ผู้ป่วยอายุรกรรม ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจโดยการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ ,ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีปัญหาของระบบหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับการเฝ้าระวังและติดตามการเต้นของหัวใจโดยเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจ , ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิตต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ,ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีปัญหาระบบประสาทและสมองที่ต้องสังเกตอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด

ผู้ป่วยโรคศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลรุนแรงหรือหลังการผ่าตัดที่มีอาการวิกฤต ,ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บมีกระดูกหักหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง อวัยวะภายในได้รับการกระทบกระเทือนฉีกขาด

สูติ – นรีเวชกรรม ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูติ – นรีเวชกรรมที่มีภาวะแทรกซ้อนอาการวิกฤตต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้ป่วยระบบประสาทที่ได้รับการผ่าตัด ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาระบบประสาทและสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดและสังเกตอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด

กลุ่มผู้ป่วยกุมารเวช ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตทุกระบบ