• เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภาษาอังกฤษ
  • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
  • เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  • Slide

โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561(ระดับประเทศ)

Learn More

โรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน JCI 6th Editions

โรงพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล JCI 6th Editions จาก Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา

learn more

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 2558

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 และ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2557

learn more

AEK UDON INTERNATIONAL HOSPITAL

Aek udon international hospital has won many outstanding national awards such as:

- Texpayer Recognition award for the year 2012 by the Revenue Department, Ministry of Finance.

- “The Corporate Governance Excellence Award for the year 2012” reward for honesty, morality and transparency by the National Anti-Corruption Commission.

- “The DBD Corporate Governance Award for the year 2012” reward for the business which operates with integrity, transparency and fairness to the principles of good governance by the Department of Business Development, Ministry of Commerce.

- Star of Diamond Award for Excellence in Medical Laboratory Quality from the Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health.

- Aek Udon International Hospital is locates in the heart of Udonthani, and comprised of 2 buildings:

Readmore

Special Services

If you need a doctor for to consectetuer Lorem ipsum dolor, consectetur adipiscing elit. Ut volutpat eros adipiscing nonummy.

CLAIM

งานบริการคนไข้นอก ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกที่มีสิทธิเบิกประกัน ให้บริการเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถโดยใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ให้บริการในกรณีขอประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งบริษัทประกันหรือเปลี่ยนสถานพยาบาล ดำเนินการในกรณีผู้ป่วยขอใบเคลมประกันและใบรับรองแพทย์ เพื่อไปตั้งเบิก ให้บริการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลรวมถึงการจัดส่งคืนใบชันสูตรบาดแผล หรือเอกสารทางคดีอื่นๆ งานบริการคนไข้ใน ให้บริการเยี่ยมคนไข้ และแจ้งสิทธิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันชีวิต และผู้ประสบภัยจากรถทุกราย ให้บริการเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถโดยใช้สิทธิ์ ตามพ.ร.บ. ให้บริการในกรณีขอประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งบริษัทประกัน หรือเปลี่ยนสถานพยาบาล ดำเนินการในกรณีผู้ป่วยขอใบเคลมประกันและใบรับรองแพทย์ เพื่อไปตั้งเบิก ให้บริการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลรวมถึงการจัดส่งคืนใบชันสูตรบาดแผล หรือเอกสารทางคดีอื่น ๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินโปรดนำผู้ประสบภัยเข้ามารับการรักษาทันที แล้วทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อบริษัทประกันภัย และแนะนำญาติในการจัดเตรียมเอกสารมาให้ภายหลัง

Radiology

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Donec nec eros eget nisl fringilla graph commodo.

Emergency Services

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Donec nec eros eget nisl fringilla graph commodo.