• Slide
  • SLIDE3
  • SLIDE2

โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561(ระดับประเทศ)

Learn More

โรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน JCI 6th Editions

โรงพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล JCI 6th Editions จาก Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา

learn more

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 2558

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 และ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2557

learn more

โรงพยาบาลเอกอุดร eng

จุดเริ่มต้นของความเป็นหนึ่งในภาคอิสาน

จุดเริ่มต้นของความเป็นหนึ่งในภาคอิสาน..... การก่อตั้งโรงพยาบาลเอกอุดร มีจุดกำเนิดจากกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจของจังหวัดอุดรธานี โดยเล็งเห็นว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค คือ ลาว เวียดนาม และ ไทย ในขณะที่การรองรับทางด้านสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อตอบสนองความการในการดูแลรักษาสุขภาพที่ยังมีไม่เพียงพอนี้ กลุ่มแพทย์และนักธุรกิจของจังหวัดอุดรธานีจึงได้ร่วมมือกับ เครือโรงพยาบาลใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลเอกอุดรขึ้นและนับเป็น แห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากโรงพยาบาลใหญ่ 3 แห่งดังกล่าว โดยคณะผู้จัดตั้งโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะให้โรงพยาบาลเอกอุดรมีความเป็น"เอก" หรือเป็นหนึ่งในภูมิภาคในทุกๆด้าน

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บนเนื้อที่ 12 ไร ถนนโพศรี อยู่ใกล้กับโรงแรมเจริญโฮเต็ล ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี ทำให้เอื้ออำนวยต่อการคมนาคม ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก การออกแบบและตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย โดยเด่นด้วย อาคารสูง 12 ชั้น 2 อาคารโดยแบ่งเป็น อาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารอำนวยการ (หรืออาคารรักษาพยาบาล) ชั้นดาดฟ้า เป็น ลานจอด เฮลิคอปเตอร์ และ อาคาร 2 เป็นอาคารจอดรถในร่มสูง 6 ชั้น ซึ่งสามารถจอดรถได้ประมาณ 600 คัน โรงพยาบาลเอกอุดรเป็นโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง ภายในอาคารได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีพื้นที่ใช้สอย 62,000 ตารางเมตร สามารถรับคนไข้นอกได้ถึงวันละ 1,200 คน และ คนไข้ใน 350 เตียง รวมทั้งมีระบบคอมพิวเตอร์ (LAN) ที่ใช้ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาล

Special Services

If you need a doctor for to consectetuer Lorem ipsum dolor, consectetur adipiscing elit. Ut volutpat eros adipiscing nonummy.

CLAIM

งานบริการคนไข้นอก ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกที่มีสิทธิเบิกประกัน ให้บริการเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถโดยใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ให้บริการในกรณีขอประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งบริษัทประกันหรือเปลี่ยนสถานพยาบาล ดำเนินการในกรณีผู้ป่วยขอใบเคลมประกันและใบรับรองแพทย์ เพื่อไปตั้งเบิก ให้บริการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลรวมถึงการจัดส่งคืนใบชันสูตรบาดแผล หรือเอกสารทางคดีอื่นๆ งานบริการคนไข้ใน ให้บริการเยี่ยมคนไข้ และแจ้งสิทธิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันชีวิต และผู้ประสบภัยจากรถทุกราย ให้บริการเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถโดยใช้สิทธิ์ ตามพ.ร.บ. ให้บริการในกรณีขอประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งบริษัทประกัน หรือเปลี่ยนสถานพยาบาล ดำเนินการในกรณีผู้ป่วยขอใบเคลมประกันและใบรับรองแพทย์ เพื่อไปตั้งเบิก ให้บริการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลรวมถึงการจัดส่งคืนใบชันสูตรบาดแผล หรือเอกสารทางคดีอื่น ๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินโปรดนำผู้ประสบภัยเข้ามารับการรักษาทันที แล้วทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อบริษัทประกันภัย และแนะนำญาติในการจัดเตรียมเอกสารมาให้ภายหลัง

Radiology

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Donec nec eros eget nisl fringilla graph commodo.

Emergency Services

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Donec nec eros eget nisl fringilla graph commodo.